09. Ιστορία της Μουσικής-Εκτέλεση

Ε ρ γ ο γ ρ α φ ί α  Σ υ ν θ ε τ ώ ν
BACH Johann Sebastian
ΒEETHOVEN Ludvig van
BRAHMS Johannes

Ερωτήσεις Ιστορίας Μουσικής
(O Δεσμός επαναλειτουργεί)
Οι ερωτήσεις αυτές γράφτηκαν ως βοήθημα στην μελέτη των ωδειακών σπουδαστών του μαθήματος Ιστορίας της Μουσικής. Ο χωρισμός των κεφαλαίων και εν πολλοίς η ύλη που καλύπτουν βασίζεται στο εγχειρίδιο του Christopher Headington Ιστορία της Δυτικής Μουσικής, αλλά πολλές εξ αυτών για να απαντηθούν χρειάζεται μελέτη πληρέστερων εγχειριδίων.
Προς το παρόν καλύπτονται ερωτήσεις των κεφαλαίων 1-13.

Συνοπτικός Πίνακας Ιστορίας Μουσικής (νέο)

Συνοπτικός Πίνακας Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής (v1.5)
Ωδειακές σημειώσεις για την Αρχαία Ελληνική Μουσική.

Οι Τρεις Δημιουργικές Περίοδοι του Beethoven (v1.0)
Συνοπτικές σημειώσεις για τις τρεις δημιουργικές περιόδους του Beethoven.

Οι Μουσικές Ιστορικές Περίοδοι κατά Jacques Attali (v1.0)
O Jacques Attali στο βιβλίο του Θόρυβοι (Noise: The Political Economy of Music) επιχειρεί μια τελείως διαφορετική προσέγγιση της Ιστορίας της Μουσικής. Σε ένα Πίνακα συγκεντρώνω τα βασικά σημεία της πρωτότυπης θεώρησης του. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια περίληψη του βιβλίου στα αγγλικά από τον Theodore Gracyk.

Σοστακόβιτς
Βιογραφικό Χρονολόγιο, Φωτογραφίες, Δείγματα Παρτιτουρών

SCHUMANN = Συμβουλές σε Νέους Μουσικούς
Οι "Συμβουλές σε Νέους Μουσικούς" που ακολουθούν γράφτηκαν από τον Schumann για να συνοδεύσουν την γνωστή κι αγαπημένη συλλογή κομματιών για πιάνο “Album für die Jugend”.

3 σχόλια: