06. Φούγκα

Διάγραμμα Σχολικής Φούγκας

Απάντηση Ι (v1.0)
Ασκήσεις για την απάντηση ενός θέματος προερχόμενες από το εγχειρίδιο του A. Gedalge Μελέτη της Φούγκας, Κ. Νάσος, 1989. Αφού μελετήσετε τους κανόνες για την απάντηση από το εγχειρίδιο και με τις δικές μου υποδείξεις απαντήστε στα δοσμένα θέματα στο έξτρα πεντάγραμμο. Ελέγξτε τις λύσεις σας από το βιβλίο ή από τις τελευταίες σελίδες των σημειώσεων. Έχω κωδικοποιήσει - όσο αυτό είναι δυνατόν - την απάντηση ενός θέματος, πιστεύω να βρείτε τον τρόπο αυτό χρήσιμο (απαραίτητη παραμένει πάντα η γνώση των κανόνων και το μουσικό αυτί). Θα γράψω περισσότερα γι αυτήν την κωδικοποιήση σε προσεχείς σημειώσεις μου.

Απάντηση ΙΙ (v1.0)
Οι σημειώσεις αυτές αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ - Η Απάντηση του εγχειριδίου Μελέτη της Φούγκας του A. Gedalge, μετάφραση Κ. Νάσος, 1989. Στο τμήμα Απάντηση ΙI.1 των σημειώσεων παρατίθενται τα θέματα του κεφαλαίου χωρίς τις απαντήσεις τους, με υποδείξεις και συμβουλές για την απόδοση της απαντήσεως. Στο τμήμα Απάντηση ΙΙ.2 παρατίθενται οι απαντήσεις των θεμάτων σχολιασμένες. Χρησιμοποιούνται τα κλειδιά σολ και φα και το κλειδί σολ του τενόρου. |Θ| είναι η συντομογραφία για το θέμα και |Α| για την απάντηση.

FISCHER: Δύο Φούγκες

1 σχόλιο: